REGULAMENT OFICIAL pentru desfăşurarea campaniei “Castiga o Nunta de VIS!”

Cadrul legal
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata si cu Legea 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal.

SECŢIUNEA 1
Organizatorul şi perioada desfăşurării campaniei
Organizatorul campaniei este Intercons MEGA Construct SRL, cu sediul în Orasul Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/VI, Imobil 1, Et. 2, Cam. 211, Jud. Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/2484/2014, CUI RO 33524923. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca aceste modificari sa intre în vigoare în termen de 24 de ore dupa anuntul prealabil al acestor modificari. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei în perioada 01 Ianuarie 2019– 14 Februarie 2020.

SECŢIUNEA 2
Participanţii la campanie

Pot participa la Campania “Castiga o Nunta de VIS!“ doar beneficiarii contractelor de prestari servicii evenimente semnate pana la data de 14 Februarie 2020 pentru un eveniment care se va derula in anul 2020.
Mecanismul campaniei
Fiecare contract de prestari servicii evenimente pentru anul 2020, semnate pana la data de 14 Februarie 2020, participa automat la tombola. Fiecare contract inscris la tombola participa si poate castiga un singur premiu.

SECŢIUNEA 3
Premiile campaniei
Premiile constau in servicii, asa cum acestea sunt mentionate mai jos:

▪ Premiul I – pentru maxim 100 de persoane:
✓ Meniu All inclusive de 65 Euro pentru maxim 100 de invitati cu taxa de servire inclusa;
✓ Dj in limita a 250 Euro;
✓ Aranjamente florale in limita a 2,5 Euro/pers. (buchet mireasa, buchet nasa, lumanari, cocarde mire si nas, aranjamente florale mese si prezidiu);
✓ Pachet print (place carduri, meniuri, numere mese).
▪ Premiul II – pentru maxim 50 de persoane:
✓ Meniu all inclusive de 65 Euro pentru maxim 50 de invitati cu taxa de servire inclusa;
✓ Aranjamente florale in limita a 2,5 Euro/pers. (buchet mireasa, buchet nasa, lumanari, cocarde mire si nas, aranjamente florale mese si prezidiu);
✓ Pachet print (place carduri, meniuri, numere mese).

▪ Premiul III:
✓ Candy Bar;
✓ Hostess;
✓ Dj in limita a 250 Euro;
✓ Aranjamente florale in limita a 2,5 Euro/pers. (buchet mireasa, buchet nasa, lumanari, cocarde mire si nas, aranjamente florale mese si prezidiu);
✓ Pachet print (place carduri, meniuri, numere mese).

Premiile nu vor putea fi înlocuite cu o sumă echivalentă în lei, acestea constau in organizarea si prestarea evenimentului castigatorilor, conform premiului castigat, in locatia Alexander Ballroom din Orasul Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/VI, respectiv in sala de evenimente mentionata in contractul de prestari servicii evenimente incheiat intre castigatorul premiului si organizator. Orice alt serviciu suplimentar fata de cele mentionate in componenta premiilor, va fi achitat de catre castigator, in conformitate cu clauzele cuprinse in contractul semnat de acesta cu organizatorul.

 

SECŢIUNEA 4
Organizarea şi desfăşurarea campaniei
a. Campania se va desfăşura în perioada 01 Ianuarie 2019 si 14 Februarie 2020.
b. Pot participa la Campania “Castiga o Nunta de VIS!” doar beneficiarii contractelor de prestari servicii evenimente din cadrul Ballroom-ului Alexander pentru un eveniment aferent anului 2020 pana la data de 14 Februarie 2020.
c. Premiul este netransmisibil, extragerile nu se vor reporta.
SECŢIUNEA 5
Extragerea şi validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor.

Extragerea castigatorilor se va anunta cu 14 zile inainte si se va derula in prezenta participantilor, clientilor, reprezentantilor organizatorului. Astfel, toate contractele care se incadreaza in prevederile prezentului regulament, vor participa la tombola, numele Beneficiarului contractului mentionat mai sus fiind trecut pe un bilet care va introdus in urna din care se vor efectua extragerile premiilor. Din urna cu numele participantilor la tombola, se vor extrage, pe rand, premiul III, premiul II si la final, premiul I. Numele castigatorilor se vor face publice la momentul extragerii, pe site-ul Alexander Ballroom (www.alexanderballroom.ro) cat si pe pagina oficiala de FB-Alexander Ballroom (https://www.facebook.com/AlexanderBallroom). Castigatorii care nu sunt prezenti la extragere vor fi contactati telefonic sau pe e-mail de catre un reprezentant al organizatorului Alexander Ballroom in termen de 5 zile de la data extragerii pentru a fi informati în legatura cu premiul câstigat. Acceptarea premiului se va face de catre castigator printr-o adresa scrisa, trimisa organizatorului, pe adresa de e-mail a acestuia. In cazul in care castigatorul unui premiu nu revendica premiul, premiul nu se va acorda altui participant la tombola, in acest sens nemaifiind organizata o tombola/extragere speciala.

SECŢIUNEA 6
Comisia de validare câştigătorilor şi acordare a premiilor.
Comisia este formată din trei membri desemnaţi de conducerea organizatorului.

SECŢIUNEA 7
Diverse
Alexander Ballroom îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru modul de desfăşurare a tombolei, precum şi pentru premiile acordate şi modalitatea de atribuire a acestora.
De asemenea, organizatorul nu îşi asumă obligaţia de a oferi despăgubiri pentru premiu în cazul în care aceasta nu indeplineşte condiţiile dorite.

SECŢIUNEA 8
Dispoziţii finale
Participantul la campanie acceptă să se conformeze acestui regulament. Acordarea premiilor reprezintă singura obligaţie a organizatorilor. O dată cu primirea premiului, participantul câştigător declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii, de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de organizator.