REGULAMENT OFICIAL pentru desfăşurarea campaniei “Castiga o Nunta de VIS!”

Cadrul legal
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata si cu Legea 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal.

SECŢIUNEA 1
Organizatorul şi perioada desfăşurării campaniei
Organizatorul campaniei este Alexander Panoramic Hotel SRL, cu sediul în Orasul Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/VI, Imobil 1, Et. 2, Cam. 211, Jud. Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/2484/2014, CUI RO 33524923. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca aceste modificari sa intre în vigoare în termen de 24 de ore dupa anuntul prealabil al acestor modificari. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei în perioada 01 Ianuarie 2016– 31 Decembrie 2017.

SECŢIUNEA 2
Participanţii la campanie

Pot participa la Campania “Castiga o Nunta de VIS!“ doar beneficiarii contractelor de prestari servicii evenimente din cadrul Complexului Alexander semnate pana la data de 31 Decembrie 2016 pentru un eveniment care se va derula in anul 2017.
Mecanismul campaniei
Fiecare contract de prestari servicii evenimente pentru anul 2017, semnate in cadrul Complexului Alexander pana la data de 31 Decembrie 2016, participa automat la tombola. Fiecare contract inscris la tombola participa si poate castiga un singur premiu.

SECŢIUNEA 3
Premiile campaniei
Premiile constau in servicii, asa cum acestea sunt mentionate mai jos:

▪ Premiul I – pentru maxim 150 de persoane:
✓ Meniu de 62 Euro pentru maxim 150 de invitati cu taxa de servire inclusa;
✓ Formatie in limita a 1000 Euro sau Dj in limita a 250 Euro;
✓ Aranjamente florale in limita a 3,5 Euro/pers. (buchet mireasa, buchet nasa, lumanari, cocarde mire si nas, aranjamente florale mese si prezidiu);
✓ Pachet print (place carduri, meniuri, numere mese).
▪ Premiul II – pentru maxim 50 de persoane:
✓ Meniu de 62 Euro pentru maxim 50 de invitati cu taxa de servire inclusa;
✓ Dj in limita a 250 Euro;
✓ Aranjamente florale in limita a 3,5 Euro/pers. (buchet mireasa, buchet nasa, lumanari, cocarde mire si nas, aranjamente florale mese si prezidiu);
✓ Pachet print (place carduri, meniuri, numere mese).

▪ Premiul III:
✓ Candy Bar;
✓ Hostess;
✓ Dj in limita a 250 Euro;
✓ Aranjamente florale in limita a 3,5 Euro/pers. (buchet mireasa, buchet nasa, lumanari, cocarde mire si nas, aranjamente florale mese si prezidiu);
✓ Pachet print (place carduri, meniuri, numere mese).

Premiile nu vor putea fi înlocuite cu o sumă echivalentă în lei, acestea constau in organizarea si prestarea evenimentului castigatorilor, conform premiului castigat, in locatia Alexander Panoramic Hotel din Orasul Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/VI, respectiv in sala de evenimente mentionata in contractul de prestari servicii evenimente incheiat intre castigatorul premiului si organizator. Orice alt serviciu suplimentar fata de cele mentionate in componenta premiilor, va fi achitat de catre castigator, in conformitate cu clauzele cuprinse in contractul semnat de acesta cu organizatorul.

 

SECŢIUNEA 4
Organizarea şi desfăşurarea campaniei
a. Campania se va desfăşura în perioada 01 Ianuarie 2016 si 31 Decembrie 2016.
b. Pot participa la Campania “Castiga o Nunta de VIS!” doar beneficiarii contractelor de prestari servicii evenimente semnate in Complexul Alexander pentru un eveniment aferent anului 2017 pana la data de 31 Decembrie 2016.
c. Premiul este netransmisibil, extragerile nu se vor reporta.
SECŢIUNEA 5
Extragerea şi validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor.

Extragerea castigatorilor se va anunta cu 14 zile inainte si se va derula in prezenta participantilor, clientilor, reprezentantilor organizatorului. Astfel, toate contractele care se incadreaza in prevederile prezentului regulament, vor participa la tombola, numele Beneficiarului contractului mentionat mai sus fiind trecut pe un bilet care va introdus in urna din care se vor efectua extragerile premiilor. Din urna cu numele participantilor la tombola, se vor extrage, pe rand, premiul III, premiul II si la final, premiul I. Numele castigatorilor se vor face publice la momentul extragerii, pe site-ul Alexander Hotel (www.alexanderhotel.ro) cat si pe pagina oficiala de FB-Alexander Hotel (https://www.facebook.com/AlexanderHotelBucuresti). Castigatorii care nu sunt prezenti la extragere vor fi contactati telefonic sau pe e-mail de catre un reprezentant al organizatorului Alexander Hotel in termen de 5 zile de la data extragerii pentru a fi informati în legatura cu premiul câstigat. Acceptarea premiului se va face de catre castigator printr-o adresa scrisa, trimisa organizatorului, pe adresa de e-mail a acestuia. In cazul in care castigatorul unui premiu nu revendica premiul, premiul nu se va acorda altui participant la tombola, in acest sens nemaifiind organizata o tombola/extragere speciala.

SECŢIUNEA 6
Comisia de validare câştigătorilor şi acordare a premiilor.
Comisia este formată din trei membri desemnaţi de conducerea organizatorului.

SECŢIUNEA 7
Diverse
Alexander Hotel SRL îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru modul de desfăşurare a tombolei, precum şi pentru premiile acordate şi modalitatea de atribuire a acestora.
De asemenea, organizatorul nu îşi asumă obligaţia de a oferi despăgubiri pentru premiu în cazul în care aceasta nu indeplineşte condiţiile dorite.

SECŢIUNEA 8
Dispoziţii finale
Participantul la campanie acceptă să se conformeze acestui regulament. Acordarea premiilor reprezintă singura obligaţie a organizatorilor. O dată cu primirea premiului, participantul câştigător declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii, de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de organizator.